Czy chcesz w relacjach z dziećmi kierować się jednocześnie sercem i rozumem? Wspierać je tak, żeby stawały się coraz bardziej odpowiedzialnymi, szczęśliwymi i zrównoważonymi ludźmi? Chcesz, żeby mogły korzystać z najnowszych osiągnięć nauki o funkcjonowaniu mózgu, a jednocześnie rozwijały świadomość własnych potrzeb i empatię dla innych?

Kształtowanie zrównoważonych, czerpiących siłę z poczucia własnej wartości dorosłych, zaczyna się wtedy, gdy są dziećmi. Zaczyna się od wyboru modelu wychowania.

Wybierając między dyrektywnym a wspierającym modelem wychowania, decydujesz czy chcesz dostosowywać dziecko do własnych oczekiwań bez względu na jego możliwości, zdolności i charakter, czy wolisz wspierać rozwój potencjału, który  drzemie w dziecku, ucząc je jednocześnie empatii oraz odpowiedzialności za własny los.

My zdecydowanie stawiamy na  wspieranie dzieci w rozwoju. Jeżeli ty także, to zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń i umiejętności.