1. Przemoc i agresja słowna – rozpoznawanie, radzenie, zapobieganie (Ewa Mażul)
  2. Trudne rozmowy z dziećmi (młodzieżą) – co blokuje porozumienie i jak to zmienić (Ewa Mażul)
  3. Mów jak żyrafa – jak sobie radzić z trudnymi emocjami w relacjach z uczniami (wprowadzenie do metody Porozumienie bez Przemocy) (Ewa Mażul)
  4. Rodzice w edukacji (Marzena Oniszczuk)
  5. Uczyć wspierając – jak uniknąć „dołowania” w trakcie oceniania pracy ucznia i dawania mu informacji zwrotnej (Ewa Mażul)
  6. Empatia działa w dwie strony – budowanie empatycznej relacji z uczniem w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy (Ewa Mażul)
  7. Zdążyć przed mobbingiem – szkolenie antymobbingowe dla Rad Pedagogicznych połączone z warsztatami rozwiązywania konfliktów metodą Porozumienia bez Przemocy (Ewa Mażul)

Szkolenie jest „prototypem”, który nauczyciele mogą potem wykorzystywać do pracy z uczniami korzystając z materiałów oraz wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkolenia.

Uwaga:  Możliwa jest wersja szkolenia połączona z badaniem satysfakcji pracowników – ta forma cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno Dyrektorów, jak też członków Rad Pedagogicznych. Polecamy rozważyć przede wszystkim ten wariant szkolenia.

Tematy 1-6 mogą być realizowane w formie:

  • wykładu interaktywnego (2 godziny)
  • wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi (3 – 6 – 8  godzin – do ustalenia)
  • intensywnych warsztatów 2-dniowych (2 x 4 lub 2 x 6 godzin – do ustalenia)

Przy każdej z opcji czasowych możliwe jest włączenie do programu indywidualnych konsultacji dla nauczycieli zainteresowanych taką formą pracy.